Nowe możliwości produkcji biomasy

Ocena potencjału Sida hermaphrodita i cennego drewna (SidaTim)

Sida-Versuchsfläche
Sida-Versuchsfläche

Opis projektu

Celem SIDATIM jest wzmocnienie gospodarki opartej na bio-surowcach w Europie poprzez zbadanie i propagowanie nowych koncepcji użytkowania gruntów, które obejmują: 1) innowacyjne, wszechstronnie użytkowane gatunki roślin oraz 2) nowe sposoby zagospodarowania (gruntów ornych). W celu realizacji tego celu zebrały się jednostki badawcze i naukowe z czterech krajów europejskich.

Jedno z zadań w ramach SIDATIM dotyczy badania plonowania Sida hermaphrodita, gatunku roślin pochodzącego z Ameryki Północnej, którego uprawa na polach w Polsce doprowadziła już do obiecującego wzrostu plonów. Natomiast wśród naukowców i ekspertów z Europy Zachodniej nie znalazła ona większego zainteresowania.

Sida może być wykorzystywana na przykład w produkcji biogazu jako alternatywa dla kukurydzy lub może być uprawiana w krótkich rotacjach (KUP) jako alternatywa dla szybko rosnących gatunków drzew energetycznych. Pierwsze wyniki badań wskazują również, że Sida może stanowić podstawowy surowiec do produkcji różnorodnych materiałów, np. produkty z włókna, płyty wiórowe lub płyty izolacyjne i jako substytut torfu.

Sida wydaje się doskonale nadawać się do fitoremediacji, może być stosowana jako pasza ze względu na dużą zawartość białka, a jej kwiaty dostarczają obficie pyłku i nektaru dla owadów zapylających. To zadanie jest zawarte w obszarze badawczym SIDATEST.

W drugim obszarze badawczym, zwanym AGROTIM, prowadzone są badania i promowana jest wiedza na temat produkcji cennego drewna w sektorze rolniczym. Łączna uprawa roślin rolniczych i leśnych na gruntach rolnych nazywana jest gospodarką rolniczo-leśną (agro-leśną). AGROTIM koncentruje się w szczególności na koncepcji "marginalnego rolnictwa leśnego", w którym drzewa są posadzone w celu pozyskania cennego drewna tylko przy miedzach pomiędzy istniejącymi żywopłotami lub między polami o niskiej wartości ekologicznej, położonymi na zboczach i nachyleniach.

W ten sposób negatywne oddziaływanie drzew na skutek zacienienia roślin uprawnych są minimalizowane, a ich pozytywne efekty – np. zmniejszenie erozji, ochrona przed wiatrami oraz
ekologiczna i estetyczna poprawa krajobrazu - przynoszą dodatkowy dochód dla rolników.

W końcu SIDATIM oceni potencjał ekonomiczny i ekologiczny uprawy Sidy w połączeniu z cennymi gatunkami drzew i stworzy model, aby promować mocne, ale wciąż zróżnicowane rolnictwo na poziomie lokalnym i regionalnym w różnych krajach europejskich. Projekt dotyczy zarówno rolników, jak i konsumentów biomasy z przemysłu, oraz adresowany jest
także do decydentów i innych naukowców pracujących w dziedzinie agro-leśnictwa.

Dyskusja na polu eksperymentalnym Uniwersytetu Szczecińskiego w lipcu 2016 (v. l. n. r.: Dr. hab. Ing. Marek Bury, Dr. Ing. Malgorzata Wlodarczyk, Reent Martens, Dr. hab. Teodor Kitczak, Prof. Dr. hab. Henryk Czyz)
Dyskusja na polu eksperymentalnym Uniwersytetu Szczecińskiego w lipcu 2016 (v. l. n. r.: Dr. hab. Ing. Marek Bury, Dr. Ing. Malgorzata Wlodarczyk, Reent Martens, Dr. hab. Teodor Kitczak, Prof. Dr. hab. Henryk Czyz)

Ten projekt jest finansowany przez

Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6

Ten projekt otrzymał finansowanie z programu badań i innowacji "Horyzont 2020" Unii Europejskiej w ramach umowy w sprawie przyznania grantu nr 652615.


Czas pracy
01.05.2016 bis 30.04.2019

Osoba kontaktowa
Dr. habil. Ing. Marek Bury
Tel. +48 91 449 63 01
Mobil: + 48 606 702 560
eMail: Turn on Javascript!

Dalsze informacje
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Papieza Pawla VI Nr. 3
71-459 Szczecin

Centrala telefoniczna: +49 91 449 41 11
eMail: Turn on Javascript!
Internet: www.agro.zut.edu.pl